เชิญท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ เปิดแคมเปญรักษ์โลกสุดกรีน Nan’s Goal Low Carbon

วันนี้ (30 มิถุนายน 2566) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ เปิดแคมเปญรักษ์โลกสุดกรีน "Nan’s Goal Low Carbon" ชวนนักท่องเที่ยว เสพศิลป์ เที่ยวฟิน กินคลีน มอบประสบการณ์ท่องเที่ยวใส่ใจสิ่งแวดล้อม สู่การขับเคลื่อนจังหวัดน่านให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พร้อมมอบสิทธิพิเศษส่วนลดที่กิน ที่พัก ที่เที่ยว มูลค่ากว่า 500,000 บาท

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และประธานในพิธีเปิดกิจกรรมท่องเที่ยวใส่ใจสิ่งแวดล้อม "Nan’s Goal Low Carbon" กล่าวว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วนำไปสู่ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดน่านจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อผลักดันการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน พร้อมส่งเสริมให้จังหวัดน่านเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ ด้วยการจัดกิจกรรม Nan's Goal Low Carbon ภายใต้โครงการ Low Carbon Destination@The North เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานผ่านการสร้างศักยภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยว พัฒนาสินค้าและบริการที่เน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว มุ่งเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับมิติด้านเศรษฐกิจ BCG Model และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รวมถึงการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่จังหวัดน่าน ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่เป้าประสงค์ของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ ททท. กล่าวเพิ่มเติมว่า ททท. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) ซึ่งการจัดกิจกรรม Nan’s Goal Low Carbon ครั้งนี้ เป็นกิจกรรมเปิดตัวโครงการ Low Carbon Destination@The North ที่มุ่งหวังจะกระตุ้นการท่องเที่ยวแบบ Low Carbon จังหวัดน่าน โดยนำงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาต่อยอดเพื่อผลักดันให้จังหวัดน่านเดินหน้าสู่การเป็นต้นแบบเมืองท่องเที่ยวที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์และกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การทำเส้นทางนำร่องท่องเที่ยวแบบ Low Carbon ได้แก่ เส้นทางจักรยานภายในพื้นที่ตัวเมืองน่าน เส้นทางท่องเที่ยวด้วยรถรางในเวียงน่าน และเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงอำเภอเมืองน่านและอำเภอต่าง ๆ รวมถึงการร่วมกับผู้ประกอบการ ทั้งที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว และชุมชนท่องเที่ยว มอบสิทธิพิเศษเป็นส่วนลด หรือ E-Coupon แทนเงินสดเพื่อซื้อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวแบบ Low Carbon คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ - เดือนสิงหาคม 2566

สำหรับกิจกรรม "Nan’s Goal Low Carbon" ททท. มุ่งนำเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแนวคิด 3R เพื่อนำเสนอให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจและมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ช่วยลดปริมาณขยะ ด้วยการลดการใช้ การนำกลับมาใช้ซ้ำ และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse and Recycle) ได้แก่ โซนการแสดงนิทรรศการมีชีวิต '3R for Life Exhibition' โซนกิจกรรม Workshop สร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุเหลือใช้ที่นำมารีไซเคิลได้และโซนกิจกรรม Showcase จัดแสดงผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นเมืองน่านที่สื่อถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้นักท่องเที่ยวได้ เสพศิลป์ ฟินงาน Art & Craft อย่างอิ่มเอมใจและยังมีตลาดนัดรักษ์โลกที่รวม Low Carbon Shop ให้เที่ยวฟิน กินคลีนมากกว่า 30 ร้าน ทั้งอาหารท้องถิ่นหลากเมนู และร้านกาแฟขึ้นชื่อของเมืองน่าน ท่ามกลางบรรยากาศสโลว์ไลฟ์ เคล้าคลอเสียงเพลงของศิลปินชื่อดัง "เขียนไขและวานิช" และ "ปิงปอง ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์"

นอกจากนี้ ยังมีการจัดเสวนาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการบูรณาการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จากทั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงสิ่งแวดล้อม อาทิ ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ "ต้น จักรพงษ์ ชินกระโทก" เจ้าของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟายด์ โฟล์ค จำกัด "ท็อป พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร" นักแสดง นักออกแบบและที่ปรึกษาด้านพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อการเสวนา“แนวทางการพัฒนาเมืองน่านสู่ Green Destination กับนโยบายของภาครัฐ” ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 หัวข้อ “คนรักน่านกับการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมที่สอดรับกับยุคสมัย เพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 และปิดท้ายด้วยหัวข้อ “วิถีแห่งการอยู่รอดของผู้ประกอบการในเส้นทางการพัฒนาการท่องเที่ยวใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และการสร้างความยั่งยืนในอนาคต” ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2566

ไม่เพียงเท่านั้น ททท. ยังต่อยอดส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ Responsible Tourism กับกิจกรรม "Magic Tree" ต้นไม้สอยดาว ปลุกจิตสำนึกให้นักท่องเที่ยวหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้นักท่องเที่ยวพกกล่องข้าวหรือแก้วน้ำส่วนตัว  แต่งกายพื้นเมือง สะพายย่ามหรือถุงผ้า หรือปั่นจักรยานมาร่วมงาน หรือเข้าพักโรงแรมในเครือที่ร่วมโครงการ ผู้ที่ทำตามเงื่อนไขอย่างครบถ้วนจะได้รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรมและรับของที่ระลึกจากงานทันที จำกัดวันละ 200 รางวัล ทั้งยังมีกิจกรรมปั่นจักรยานรักษ์โลก ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 จำนวน 300 คัน จำนวน 54 กิโลเมตร ตามเส้นทาง วัดพระธาตุแช่แห้ง อ.ภูเพียง - อ.เมือง - วัดพระธาตุแช่แห้ง อ.ภูเพียง เพื่อไปทำกิจกรรม "ปั่นปลูกป่า" บริเวณ บ้านเมืองจัง อ.ภูเพียง ด้วย

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมงาน "Nan’s Goal Low Carbon" สามารถเข้าชมงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 2 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูเพียงโมเดล - รักษ์ป่าน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมีรถรางบริการรับ-ส่งฟรี วันละ 5 รอบ (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลเมืองน่าน - ศูนย์การเรียนรู้ภูเพียงโมเดล - รักษ์ป่าน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook Fanpage : GoNorthThailand https://www.facebook.com/GoNorthThailand และ
Line Official Account : @gonorththailand

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

view all comments
แสดงความคิดเห็นที่นี่ กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความสุภาพ และให้เกียรติผู้เขียนบทความ